1:a maj & Clara Zetkin

Idag tänker jag på kamp och på skitigt politiskt arbete under härjande världskrig. Jag tänker på Clara Zetkin som under sin tid i exil fortsatte kampen för lika rättigheter mellan män och kvinnor, mellan människor och människor. I exil därför att hennes och hennes närmastes socialistiska åsikter enligt lag var förbjudna i hemlandet Tyskland; ”Lagen mot de samhällsfarliga socialdemokratiska strävandena”. Jag tänker på Zetkin under 1:a maj och även 8:e mars. Zetkin är nämligen den kvinna som fått bära epitetet ”grundare” av den internationella kvinnodagen som infördes 1910. Hennes engagemang är en inspirationskälla för mig. Hon är en ikon.

När ”socialistlagen” togs bort 1890 kunde hon återvända till Tyskland och fortsatte där sitt politiska arbete bland annat som redaktör för tidskriften Die Gleichheit (Jämlikhet) och senare som ordförande för Internationella Socialistiska Kvinnoförbundet och i samband med detta också grundare av den internationella kvinnodagen.

Hon är en förgrundsgestalt för kvinnopolitiken och en av dem som tidigt hävdade kvinnors lika rätt i samma utsträckning och med samma obönhörliga stämma som hon hävdade klasskampen.

Här är hon tillsammans med medsystern Rosa Luxemburg:

424px-Zetkin_luxemburg1910

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *