Katharine Susannah Prichard (1884–1969)

Katharine Susannah Prichard (1884 – 1969) var en av Australiensk författare och en av grundarna till Australiens kommunistparti (bland annat tillsammans med Adela Pankhurst). Hon skrev poesi, reportage, ett drama och flera romaner varav den kanske mest kända är Coonardoo. coonardoo“Coonardoo” gavs ut under pseudonymen Jim Ashburton och blev närapå bannlyst när den kom ut 1929. En kontroversiell och en för samtiden obekväm kärlekshistoria mellan en vit man och en svart kvinna. Att australienska män utnyttjade aboriginska kvinnor sexuellt var inget nytt eller påfallande konstigt men att det kunde uppstå kärlek parterna emellan det var för mycket och det kunde inte accepteras. Det skulle ju innebära en helt ny och human syn på ursprungsbefolkningen. Prichards stil är beskrivande, kanske var detaljerna för välskrivna för samtiden, något man hade svårt att inte ta till sig som äkta. Idag känns inte texten så kontroversiell, idag känns den bara exotiserande.

Prichards har också skrivit ”Why I am a communist” en redogörelse över hennes politiska, inte minst emancipatoriska, övertygelser och hur de kom till:

”When I was a young journalist, I saw the poverty and injustices people were living under in the slums of Melbourne.

I listened to reports of the Anti-Sweating League, and heard the evidence of girls who were nervous wrecks as a result of working long hours on high pressure machines for low wages.

Women told me how they were often expected to submit to the lust of unscrupulous employers before they could get white-work to take home, and earn little over a shilling for making a dozen nightgowns.

Fear of being unable to pay the rent of the miserable rooms in which they lived, of having no money to buy food and clothes for a young family and a husband, out-of-work or ill, forced desperate women sometimes to accept these terms.

I was shocked and horrified.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *