Första person plural

Jag läser en kör av röster. Det berättas i första person plural vilket avger sympati, på ett annorlunda sätt. Eftersom det inte finns ETT  jag, är det istället en hel hop kvinnor jag sympatiserar med, ett vi. Deras klagosång är kollektiv. Det är 20-tal och hundratals kvinnor reser från Japan till San Francisco. Romanen börjar…
Read more