Lucka 19

Ett avsnitt av “Hej litteraturen!” handlar om August Strindberg. Bland annat tar programmet upp detta att det kan var svårt eller problematiskt att skilja på skilja personen August och på författaren Strindberg. Vi har så mycket förutfattade meningar och lägger så mycket tyngd på hans verk att de blir näst intill oläsbara. Ser vi ens…
Read more

Lucka 17

Av dem tog vi farväl 2012… Dorothera Tanning Wisława Szymborska Adrienne Rich Walter Hirsch (fotograf) Maurice Sendak Gitta Sereny Lars Ardelius Scott Mckenzie Sara Lidman Cordelia Edvardson Han Suyin Ravi Shankar