Marginalia

Jag önskar att jag var bättre på att läsa med pennan. Bättre på att läsa och lämna spår. Ett tidigt nyårslöfte, ett mål för Q4, och i julklapp önskar jag mig bredare marginaler! Här är “Marginalia”, en dikt av Billy Collins: Sometimes the notes are ferocious, skirmishes against the author raging along the borders of…
Read more

Anteckningar i marginalen

Fin understreckare i Svd idag om marginalanteckningar. Om själva fenomenet och hur det förhåller sig till modern teknologi såsom e-böcker och läsplattor. ”Marginalanteckningen skyr den gränslösa offentligheten. Det sociala däremot är en ofrånkomlig del av marginalskriften. Kanske just för att det sociala är en dimension inom den privata läsningens sfär, något mellan texten och dig,…
Read more