Sammanfattning av april

April började på ett trivsamt sätt, om än lite lojt och nedtonat, med läsningen av ”Styr din plog över de dödas ben”. En lågmäld och märklig berättelse från den glest befolkade polska, i det här fallet magiskt realistiska, landsbygden.  Jag var nöjd men något förvirrad. Djur, astrologi, Blake, mord och översättningar. Efter många ihärdiga påtryckningar…
Read more