Lucka 15

En dikt av Kerstin Thorék, ur hennes “Anatomiska sånger”, 1980: Blodet lämnar mig i rännilar Den röda blomsaften sipprande ur livmoderns lilja Jag går in i mig själv (poängrikare än vanligt?) Sitter därinne, uppstöttad av revbenskanten, penetrerande det ”ovälsignade” tillståndet i innerhöljet Med järnpiller blodpudding, inälvsmat och persilja förser du dig inför den månatliga tappningen…
Read more