Kvinnans villkorliga frigivning

Eva Mobergs essä ”Kvinnans villkorliga frigivning” publicerades 1961. Där formulerade hon problematiken i kvinnans ”dubbla roller”. Tanken var att peka på hur kvinnan dels förväntas vara den traditionella modern och dels den arbetande moderna kvinnan med egen inkomst. Kvinnan måste behärska båda dessa epitet. Hon får lön för sitt yrkesarbetande men inte för det arbete…
Read more