Intro, ambi och extrovert?

Två böcker som belyser det tillbakadragna och tystlåtna, det introverta, istället för att underbygga den annars ensidiga fokuseringen på den/det som skriker högst och/eller syns bäst och på flest ställen. Äntligen. Äntligen formerar sig något verkligt intressant. Något som kanske kan bli en ny riktning i tiden? En folkrörelse? Äntligen ges utrymme för den introverte!…
Read more