Vägen mot Bålberget

”Vägen mot Bålberget” är en tät roman i fyra delar. Fyra öden, fyra århundraden i en och samma norrländska landsbygd, Nyland. Romanen handlar om ursprung, den ställer frågor om ursprungets betydelse och berättar samtidigt om en mörk tid i vår historia. ”Vägen mot Bålberget” är en ca 600 sidor mycket välavvägd och trovärdig historia. Det…
Read more