Lucka 23

En av Karin Boyes bästa, enligt mig. Ur De sju dödssynderna: Hur kan jag säga om din röst är vacker. Jag vet ju bara, att den genomtränger mig och kommer mig att darra som ett löv och trasar sönder mig och spränger mig. Vad vet jag om din hud och dina lemmar. Det bara skakar…
Read more