Women Without Men

Jag stretar lite för att finna ord att beskriva ”Women without men”. Titeln på en roman av Shahrnush Parsipur och titeln på den film som Shirin Neshat arbetat fram utifrån boken. Jag har läst och tittat, lyssnat, parallellt. Romanen skrevs 1974 men publicerades först -89 och filmen kom nu för ett par år sedan. Jag…
Read more