I killed Scheherazade

Joumana Haddad är poet, journalist, översättare och aktiv feminist, född 1970 i Libanon. Hon är sedan 2008 utgivare för kulturmagsinet Jasad (betyder kropp på arabiska). Jasad ges ut i många länder och behandlar ämnen som har kommit att ses som tabubelagda i de arabisktalande delarna av världen. Den har kallats pornografisk och fått mycket kritik…
Read more