Opoponax

Monique Wittig är ett författarnamn och ett namn inom feministisk teoribildning som jag tycker att man bör känna till. En ganska kontroversiell tänkare som inte tog sin utgångspunkt i den heterosexuella dikotomin man/kvinna. Hon uttryckte sig istället vara lesbisk, inte kvinna. För henne existerade begreppet kvinna endast i relation till begreppet man, något hon alltså…
Read more