Mo Yan

Det fina med litteraturpriset är ofta(st) att det belyser (för den gemene läsaren) helt nya författarskap. Som alltid är det ju sen så att oavsett vem som får priset är media alltid snabba med att skriva om än det ena än det andra. I Mo Yans fall handlar kontroversen om hans politiska engagemang. Föga förvånande…
Read more