Edith Södergran

Jag rotade runt lite på Runeberg och hittade Edith Södergrans “Brokiga iakttagelser”, en samling av mer eller mindre användbara aforismer. Min favorit är denna: “Då anden är undertryckt, stönar köttet.” Åh!  äntligen vet jag vad fan det är som låter.

Blickar i djurens själslif

Besök Projekt Runeberg. Jag ger er en länk, bara så. En länk till en fantastiskt vetenskaplig saga skriven av August Wilhelm Grube 1868, en inblick i “djurens själslif”. (Det visar sig att till och med spindlar äro besjälade…) http://runeberg.org/sjalslif/