Timmen mellan hund och varg

Och så kommer ögonblicket då hon blir en annan, då tar hjärnan liksom rast och enenda, destruktiv känsla tar över, jag kan aldrig förutsäga vilken det blir, raseri, aggressivitet eller självmedlidande, för det har inget att göra med det som hänt innan, det är helt godtyckligt, något främmande börjar slita i henne, jag kallar det…
Read more