Sonja Åkesson har en puckel

Det finns ett stycke och en strof i Sonja Åkessons dikt “Självbiografi – replik till Ferlinghetti” som följt mig länge:  “Jag har inga vingarmen en starkt utvecklad puckel.Jag snokar i alla sprickorsom om där funnes en utväg.Jag flaxar och flaxar men puckelnhindrar mig i mina rörelser.” Sonjas “puckel” är en av mina största inspirationskällor. Den…
Read more