Meningar om skrivande

”The difficulty of writing isn’t a sign of failure. It’s simply the nature of the work itself.” – Verlyn Klinkenborg. Jag samlar på böcker om skrivande. Samlar på skrivandets praktik. Det finns lika många sätt att skriva och tänka kring skrivande som det finns skrivande människor. Fler. Jag återkommer ofta till Verlyn Klinkenborgs ”Several short…
Read more