Zomig Nasal

Man har gått och utvecklat migrän vettu. Har aldrig mått så dåligt tidigare. Ont i huvudet, visst, illamående och ljuskänslig, visst, men detta var något helt annat. Man går till apoteket och ber att få hjälp med att välja ut vilken migränmedicin man ska köpa, köper sedan det som apotekaren rekommenderar…
Jag låg sen hela kvällen och kved på grund av de biverkningar som produkten gav mig! Vilket hån! Vilket jävla vider! Jag har migrän och är hemma från jobbet i flera dagar och vad får jag för det? Huvudverk Huvudvärk!
Det fetmarkerade var vad jag fick för att jag pröjsade 200 pix för migränmedicin. Aldrig mer Zomig Nasal.
o9ser9g4jd4achyzqsj6hq
Organsystem Frekvens Biverkning
Immunsystemet Sällsynta Överkänslighetsreaktioner inkluderande urtikaria, angioödem och anafylaktiska reaktioner
Centrala och perifera nervsystemet Mycket vanliga Smakstörningar
Vanliga Onormal eller rubbad sinnesförnimmelse;Yrsel;Huvudvärk;

Hyperestesi;

Parestesier;

Somnolens;

Värmekänsla

Hjärtat Vanliga Palpitationer
Mindre vanliga Takykardi
Mycket sällsynta Myokardinfarkt;Angina pectoris;Koronar vasospasm
Blodkärl Mindre vanliga Lätt blodtrycksförhöjning;Övergående blodtrycksökningar
Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum Vanliga Näsblod;Obehagskänsla i näshålan;Icke-infektiös rinit
Magtarmkanalen Vanliga Buksmärta;Illamående;Kräkningar;

Muntorrhet

Mycket sällsynta Ischemi eller infarkt (t.ex. intestinal ischemi, intestinal infarkt, mjältinfarkt), vilket kan uppträda som blodig diarré eller buksmärtor
Muskuloskeletala systemet och bindväv Vanliga Muskelsvaghet;Myalgi
Njurar och urinvägar Mindre vanliga Polyuri;Frekventa urinträngningar
Mycket sällsynta Akuta urinträngningar
Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället Vanliga Asteni;Tyngdkänsla, åtstramningskänsla, smärta eller tryck i strupe, hals, extremiteter eller bröstkorg.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *